4000 cadOUuri surpriza pentru un Paste Fericit

Perioada campanie: 2017-04-05 - 2017-05-08


Art. 1 Organizatorul campaniei;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi pus la dispozitia oricarui participant la campanie, pentru consultare, in toate farmaciile Ropharma si se site-ul www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

Art. 2 Perioada campaniei;

Campania se desfasoara in perioada 05-23 aprilie 2017, in limita stocului disponibil de premii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.farmaciile-ropharma.ro si in farmaciile participante la campanie.

Art. 3 Produse in campanie;

Produsele participante la acesta campanie sunt: produse OTC, suplimente alimentare, cosmetice, dermato-cosmetice, tehnico-medicale, de fitoterapie, pentru ingrijirea mamei si copilului.

Art. 4 Aria de desfasurare a programului;

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in farmaciile Ropharma.

Art. 5 Conditii de participare;

Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora - soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora) care cumpara produse in campanie de minim 75 lei (valoare de plata) pe un singur bon fiscal. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

Art. 6 Mecanismul campaniei;

Participa la campanie persoanele fizice care cumpara din Farmaciile Ropharma produsele din grupele enumerate la Art. 3, de minimum 75 lei (valoare de plata) pe un singur bon fiscal. Fiecare participant primeste dreptul de a extrage un singur talon razuibil corespunzator campaniei, pentru fiecare achizitie de peste 75 lei. Toate taloanele razuibile sunt castigatoare. O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita. Taloanele se acorda in limita stocului disponibil.

Art. 7 Premiile campaniei;

  • Premiul 1: 300 bucati storcator+taietor;
  • Premiul 2: 900 bucati vesta fleece;
  • Premiul 3: 1800 bucati lumanare in forma de ou;
  • Premiul 4: 500 cutii Spirofit;
  • Premiul 5: 250 cutii Nutradose G-tonic;
  • Premiul 6: 250 cutii Nutradose Relax;

Valoarea totala a premiilor in obiecte si produse este de 45.000 ron+ TVA; Premiile se acorda in limita stocurilor disponibile.

Art. 8 Validarea castigatorilor si acordarea premiilor;

Pentru a fi valide, taloanele razuibile castigatoare trebuie completate pe verso cu numele, prenumele, adresa si CNP-ul castigatorului castigatorului. Premiile se vor ridica din farmacia in care a fost extras talonul razuibil, pe loc. Premiul se va preda in baza unei liste care sa contina nume, prenume, serie si numar carte identitate, adresa, numar telefon, semnatura beneficiar si numar bon fiscal. In momentul primirii premiului participantul are obligatia de a preda respectivul talon in farmacia Ropharma. Falsificarea talonului se pedepseste conform legilor.

Art. 9 Taxe si impozite;

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10 Litigii;

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Art. 11 Protectia datelor personale;

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Astfel, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Ropharma poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la campanie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Art. 12 Incetarea campaniei

Prezenta campanie promo?ional? poate înceta în cazul apari?iei unui eveniment ce constituie for?? major? conform legisla?iei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Ropharma SA in toate farmaciile Ropharma, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

Art. 13 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro, precum si in fiecare farmacie participanta la campanie. Prin participarea la aceata campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 
Articole:


Combate virozele de sezon si mentine imunitatea la cote maxime cu Septogal + lactoferina de la Ropharma

Sistemul imunitar este cel care ne ajuta sa tinem la distanta infectiile, fiind principalul aliat in lupta cu bolile. Ac. . .

Stresul afecteaza hipotalamusul, zona din creier implicata in procesul de invatare. Cum ne protejam memoria?

Problemele de memorie apar indiferent de varsta, si asta pentru ca stresul, oboseala sau circulatia cerebrala proasta is. . .