Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate!

Perioada campanie: 2016-05-18 - 2016-06-18


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului - suport al Campaniei Promotionale ”RĂVAȘE ROPHERMECATE CU MESAJE DEDICATE” este ROPHARMA S.A. BRASOV.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in perioada 15.05.2017, ora 00:00 – 15.06.2017, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in Farmaciile Ropharma si online, pe site-ul Organizatorului.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Ropharma, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participa la campanie orice persoana fizica care achizitioneaza produse în valoare de 100 RON din Farmaciile Ropharma. Participantii vor face parte dintr-o singura baza de date si vor avea aceleasi sanse de castig.

Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 3 de mai sus;

Pacientul care achizitioneaza produse in valoare de 100 RON sau peste, este servit cu un răvaș de campanie, care are atașat talonul de participare. Acesta trebuie completat cu datele printate: nume/prenume, adresă de e-mail/telefon și data nașterii. Acestea se lasă în farmacii și se centralizează de către farmaciste pentru tragerea la sorți de la sfârșitul campaniei

Informatiile pentru contactarea organizatorului vor fi puse la dispozitie in farmacii sub forma unor materiale publicitare specifice campaniei. Furnizarea datelor de contact sunt esentiale pentru contactarea ulterioara in vederea intrarii in posesia premiilor. De asemenea, bonul fiscal trebuie pastrat pana la finalul campaniei pentru confirmare.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:

270 kit-uri de plajă constând în:

1 x rogojină de plajă

1 x pereche șlapi;

1 x geantă de plajă

1 x set palete ping-pong;

1 x ulei duș Bioderma

1 x Spirofit x 60 cps

Valoarea totala bruta a premiilor ce fac obiectul concursului este 18.280 RON.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorți pentru acordarea premiilor va avea loc pe data de 25 iunie 2017. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, iar premiile vor fi distribuite dupa validarea participarii si contactarea participantilor.

Validarea castigatorilor se va face prin confirmarea livrarii Pachetului Promotional catre utilizatorii care au facut comenzi si se numara printre castigatori.

SECTIUNEA 8. PREDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe pagina oficială Farmaciile Ropharma: www.facebook.com/FarmaciileRopharma.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 15 mai 2017, orele 23.59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit online, pe site-ul Organizatorului, pe adresa de Facebook Ropharma si in Farmaciile Ropharma. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Ropharma si pe site-ul Organizatorului.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere Ia bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Ropharma si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECTIUNEA 12. - ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.
Articole:


Verattiva, prima linie solară naturală care protejează pielea de toate efectele nocive ale soarelui

Acum, că tot pregătim bagajele, vacanța pare tot mai aproape și cu siguranț. . .

Nutradose Beauty, formula exclusivǎ pentru frumuseţea naturalǎ a pielii

Îmbătrânirea pielii este un proces biologic complex, influențat de o combinație de factori  interni (genetica. . .