Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate!

Perioada campanie: 2016-05-18 - 2016-06-18


Art. 1 Organizatorul programului;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in oricare din farmaciile Ropharma participante. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

 

Art. 2 Perioada campaniei;

Programul se desfasoara in perioada 18 mai, ora 00:00 – 18 iunie 2017, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau micsora perioada de desfasurare a campaniei pe parcursul derularii acesteia, instiintarea referitoare la incetarea sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 2 zile inainte, in farmaciile Ropharma participante.

 

Art. 3 Produse in campanie;

Produsele participante la aceasta campanie sunt: OTC-uri, suplimente alimentare, cosmetice, dermato-cosmetice, tehnica medicala, de fitoterapie, pentru ingrijirea mamei si copilului, retetele compensate a caror diferenta de plata este in valoare mai mare de 100 ron.

 

Art. 4 Aria de desfasurare a programului;

La acest program participa toate unitatile farmaceutice din reteaua Ropharma.

 

Art. 5 Conditii de participare;

Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani.

 

La campania „Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate” nu au dreptul sa participe:

·  angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul SC ROPHARMA SA, sotiile/sotii, precum si rudele de gradul intai ale acestora;

·       angajatii agentiilor de publicitate si persoanele fizice sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul agentiilor care realizeaza comunicarea acestei actiuni, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

 

Art. 6 Premiile campaniei:

Premiile care pot fi castigate la tombola prin tragere la sorti, in cadrul campaniei promotionale „Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate” constau in 270 set -uri de plaja formate din:

 

·        1 x rogojina de plaja

·        1 x pereche slapi

·        1 x geanta de plaja

·        1 x set palete ping-pong

·        1 x ulei dus Bioderma 100 ml

·        1 x Spirofit x 60 cps

Valoarea totala a premiilor este de 18.280 ron.

 

Art. 7 Mecanismul campaniei;

Participa la campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, care achizitioneaza din farmaciile Ropharma produse enumerate la Art 3, inclusiv pacientii a caror valoare a coplatii la retetele compensate este de minim 100 ron. Acestea obtin in mod automat un talon de inscriere la campania „Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate”

 

Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

·       Pacientul care achizitioneaza produse in campanie, in valoare de 100 RON sau peste, este servit cu un r?va? de campanie, care are ata?at talonul de participare. Acesta trebuie completat cu datele printate: nume/prenume, adres? de e-mail/telefon ?i data na?terii. Acestea se las? în farmacii ?i se centralizeaz? de c?tre farmaciste pentru tragerea la sor?i de la sfâr?itul campaniei.

Pentru o achizitie de 100 RON sau peste, de produse din campanie, pacientul va primi un singur ravas. O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita.

·       Furnizarea datelor de contact sunt esentiale pentru contactarea ulterioara in vederea intrarii in posesia premiilor. De asemenea, bonul fiscal trebuie pastrat pana la finalul campaniei pentru confirmare.

Clientul care participa la aceasta tombola poate beneficia si de alte oferte in derulare.

 

Ropharma isi rezerva dreptul de a stabili numarul formularelor de inscriere pentru fiecare farmacie in parte, in functie de gradul de adresabilitate si de alte criterii interne.

 

Campania se va derula in limita stocului de formulare disponibil in fiecare farmacie. Orice formular de promotie, avand toate campurile indicate ca obligatorii corect completate si care va fi depus in orice farmacie Ropharma in perioada 18 mai – 18 iunie 2017, va intra automat intr-o tombola cu premii.

 

Formularele se vor strange in toate farmaciile Ropharma, in urne special create pentru depunerea de formulare si semnalizate ca atare. Validarea se va face de catre un notar public ales de Organizator.

 

La tragerea la sorti vor participa numai acele formulare care sunt valabile, in conditiile stabilite conform prezentului regulament. Astfel, nu vor participa la extragere formularele care, din orice motiv se afla in situatia de a nu avea completate corect toate campurile obligatorii indicate in formularul de promotie. SC ROPHARMA SA va anunta castigatorii, care au libertatea de a accepta sau nu premiile. Castigatorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al SC ROPHARMA SA in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti, prin mijloacele de contact specificate in formularul completat. Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro , dupa contactarea acestora. Pentru acordarea premiilor in situatia aparitiei a vreuneia din situatiile mai jos enuntate, membrii comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator extras. Astfel, se extrage un talon pentru premiu, dupa care se extrage talonul suplimentar (rezerva) pentru acelasi premiu. Aceste taloane suplimentare (rezerve) vor fi mentionate separat, intr-un proces verbal semnat de reprezentantii SC ROPHARMA SA din Comisie si vor fi desemnati castigatori in locul castigatorului initial, numai in situatiile mai jos enuntate si in conditiile prevazute de Regulament. In situatia in care primul talon extras pentru premiu, precum si cel suplimentar (rezerva) nu pot fi validate conform Regulamentului, premiul nu se mai acorda.

 

Se vor folosi taloanele de rezerva in situatia in care titularul primului talon extras:

 

·        a furnizat date de contact invalide;

·        castigatorul nu raspunde la contactarea efectuata de Ropharma;

·        castigatorul nu accepta premiile;

Ropharma nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru pierderea/deteriorarea/disparitia formularelor completate si depuse in urne in cazuri de forta majora (razboi, revolutie, cutremur, inundatii, furt).

 

Aceasta campanie se poate cumula cu alte promotii in desfasurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate.

 

Art. 8 Acordarea premiilor;

Premiile se acorda castigatorilor numai dupa ce acestia si-au completat datele: nume/prenume, CNP, localitate, adresa, nr. tel, email, serie si numar BI sau CI in Tabelul de evidenta premii acordate al Campaniei „Ravase Rophermecate cu mesaje dedicate”

 

Art. 9 Taxe si impozite;

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform revederilor legale in vigoare.

 

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

 

Art. 10 Litigii;

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Art. 11 Protectia datelor personale;

Prin completarea datelor personale in Tabelul de Evidenta, clientul isi exprima consimtamantul pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC Ropharma SA in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Participantul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Datele completate nu vor fi dezvaluite catre terti.

 

Orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri catre SC ROPHARMA SA , la sediul sau din str Iuliu Maniu 55, Brasov, jud. Brasov, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;

 

Deasemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC ROPHARMA SA in scop de marketing direct. ROPHARMA SA , in termen de 15 zile de la primirea solicitarii conform celor mentionate anterior, va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

 

Art. 12 Incetarea campaniei;

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie. Instiintarea referitoare la incetarea campaniei va fi afisata de ROPHARMA SA cu cel putin 2 zile inainte de data incetarii campaniei toate farmaciile Ropharma participante, intr-un loc vizibil. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

Art. 13 Regulamentul campaniei;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata de derulare, in fiecare farmacie Ropharma.

 

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Articole:


Combate virozele de sezon si mentine imunitatea la cote maxime cu Septogal + lactoferina de la Ropharma

Sistemul imunitar este cel care ne ajuta sa tinem la distanta infectiile, fiind principalul aliat in lupta cu bolile. Ac. . .

Stresul afecteaza hipotalamusul, zona din creier implicata in procesul de invatare. Cum ne protejam memoria?

Problemele de memorie apar indiferent de varsta, si asta pentru ca stresul, oboseala sau circulatia cerebrala proasta is. . .