Cholest Bio & Memogink – Albumul tau de amintiri!

Perioada campanie: 2016-02-01 - 2016-02-29


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei "Albumul tau de amintiri!" este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare ("Regulament") care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.02.2016, ora 08:00 – 29.02.2016, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in Farmaciile Ropharma si online, pe site-ul Organizatorului www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Ropharma, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participa la campanie orice persoana fizica care inscrie o fotografie personala in concurs, prin expedierea acesteia pe adresa de e-mail: ropharmapr@gmail.com, impreuna cu o scurta descriere a acesteia, in perioada 01. 02. 2016 – 14. 02. 2016. Participarea se valideaza prin confirmarea primirii email-ului de catre organizator. Organizatorul va pregati un album cu toate fotografiile primite din partea concurentilor, pe care il va publica pe pagina de Facebook oficiala a companiei, in data de 15. 02. 2016. in continuare, in perioada 15.02.2016 – 29.02.2016 fotografiile vor fi votate de utilizatorii online prin aprecierea lor.

 

La inscrierea fotografiilor in concurs, participantii vor primi pe e-mail un voucher de 30% reducere, valabil pentru achizitionarea unei cutii de Cholest Bio  sau Memogink. Concurentii vor trebui sa achizitioneze unul dintre aceste doua suplimente alimentare pe perioada desfasurarii campaniei, intre 01.02.2016 si 29.02.2016, si sa pastreze bonul fiscal sau factura electronica (in functie de caz) in vederea revendicarii premiului. Suplimentele alimentare se pot achizitiona atat de pe platforma online: www.ropharma-healthcare.ro cat si din farmaciile ROPHARMA.

 

In cazul in care castigatorul nu prezinta bonul fiscal sau factura electronica pentru validarea premiului, acesta va fi oferit, mai departe, urmatorului concurent care indeplineste conditiile campaniei.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul oferit de Oraganizator in cadrul acestei Campanii este urmatorul:

 

1 Aparat de fotografiat digital Nikon COOLPIX L31, 16.1MP, Rosu + Card 4GB + Husa;

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Premierea va avea loc in data de 01.03.2016. Castigatorul va fi desemnat in functie de numarul aprcierilor pe care le-a adunat la fotografia inscrisa in concurs. Fotografia cu cele mai multe aprecieri va fi si castigatoarea campaniei "Cholest Bio & Memogink – Albumul tau de amintiri!"

 

Conditia de revendicare a premiului presupune achizitionarea, pe perioada campaniei, a unuia dintre cele doua suplimente alimentare: Cholest Bio  sau Memogink si prezentarea bonului fiscal organizatorului.

 

In cazul in care castigatorul nu prezinta bonul pentru revendicarea premiului, acesta va fi oferit, mai departe, urmatorului concurent care indeplineste conditiile campaniei.

 

*Participantii care vor incerca sa castige prin modalitati frauduloase (achizitionari de aprecieri, crestere brusca a aprecierilor intr-un timp foarte scurt) vor fi descalificati din concurs.

 

 

SECTIUNEA 8. PREDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in cazul in care un Participantul desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Premiul poate fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 1 martie 2016, orele 00.00 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit online, pe site-ul Organizatorului si pe adresa de Facebook Ropharma. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook Ropharma si pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere Ia bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Ropharma si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 13. - ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.
Articole:


Combate virozele de sezon si mentine imunitatea la cote maxime cu Septogal + lactoferina de la Ropharma

Sistemul imunitar este cel care ne ajuta sa tinem la distanta infectiile, fiind principalul aliat in lupta cu bolile. Ac. . .

Stresul afecteaza hipotalamusul, zona din creier implicata in procesul de invatare. Cum ne protejam memoria?

Problemele de memorie apar indiferent de varsta, si asta pentru ca stresul, oboseala sau circulatia cerebrala proasta is. . .